Uslovi i odredbe

Dobrodošli na Volt.ba!

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korištenje Volt.ba web stranice, koja se nalazi na https://volt.ba.

Pristupanjem ovoj web stranici pretpostavljamo da prihvaćate ove odredbe i uvjete. Nemojte nastaviti koristiti Volt.ba ako ne pristajete na sve uslove navedene na ovoj stranici.

Sljedeća terminologija se primjenjuje na ove Odredbe i uvjete, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu i u skladu je sa odredbama i uslovima Kompanije. “Kompanija”, “Nas”, “Mi”, “Naši” i “Nas”, odnosi se na našu kompaniju. “Strana”, “Stranke” ili “Mi” odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog da se proces naše pomoći Klijentu preduzme na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložni su važećim zakonima Holandije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamjenjivim i stoga se odnose na isto.

Kolačići

Koristimo upotrebu kolačića. Pristupanjem Volt.ba pristali ste na korištenje kolačića u skladu sa Politikom privatnosti Volt.ba.

Većina interaktivnih web stranica koristi kolačiće kako bi nam omogućili da preuzmemo podatke o korisniku za svaku posjetu. Naša web stranica koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi olakšala ljudima koji posjećuju našu web stranicu. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera također mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Volt.ba i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualnog vlasništva za sav materijal na Volt.ba. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovome možete pristupiti sa Volt.ba za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama.

ne smijete:

 • Ponovo objavite materijal sa Volt.ba
 • Prodajte, iznajmite ili podlicencirajte materijal sa Volt.ba
 • Umnožavajte, umnožavajte ili kopirajte materijal sa Volt.ba
 • Redistribuirajte sadržaj sa Volt.ba

Ovaj Ugovor počinje da važi na dan potpisivanja.

Dijelovi ove web stranice pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmjenjuju mišljenja i informacije u određenim područjima web stranice. Volt.ba ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Volt.ba, njegovih agenata i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osoba koje objavljuju svoje stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni, Volt.ba neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korištenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

Volt.ba zadržava pravo nadzirati sve komentare i uklanjati sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uvjeta.

Garantujete i izjavljujete da:

 • Imate pravo objavljivati ​​komentare na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promoviranje poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Volt.ba neekskluzivnu licencu za korištenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Hiperveza na naš sadržaj

Sljedeće organizacije mogu povezivati ​​našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Državne agencije;
 • Tražilice;
 • Novinske organizacije;
 • Online distributeri kataloga mogu se povezivati ​​na našu web stranicu na isti način kao što hiperlinkuju na web stranice drugih navedenih preduzeća; i
 • Sistemski akreditovana preduzeća osim traženja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smiju imati hiperlink na našu web stranicu.

Ove organizacije mogu povezivati ​​našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije o web stranici sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web stranice povezivača.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje sljedećih tipova organizacija:

 • općepoznati izvori potrošačkih i/ili poslovnih informacija;
 • stranice zajednice dot.com;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • online distributeri imenika;
 • internet portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovačka udruženja.

Mi ćemo odobriti zahtjeve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama samima ili prema našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperlinka nadoknađuje odsustvo Volt.ba; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija izvora.

Ove organizacije mogu povezivati ​​na našu početnu stranicu sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web stranice povezivača.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u stavu 2. gore i zainteresovani ste za link na našu web stranicu, morate nas obavijestiti slanjem e-maila na Volt.ba. Molimo uključite svoje ime, naziv vaše organizacije, kontakt informacije kao i URL vaše stranice, listu svih URL-ova sa kojih namjeravate da se povežete na našu web stranicu i listu URL-ova na našoj web stranici na koje želite veza. Sačekajte 2-3 sedmice za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hiperlinkovati na našu web stranicu na sljedeći način:

 • Upotrebom našeg korporativnog imena; ili
 • Upotrebom jedinstvenog lokatora resursa na koji se povezuje; ili
 • Upotrebom bilo kojeg drugog opisa našeg web-mjesta koji je povezan na koji ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na web-stranici koja povezuje.

Neće biti dozvoljeno korištenje Volt.ba logotipa ili drugog umjetničkog djela za povezivanje bez licencnog ugovora o žigu.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, ne smijete kreirati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način mijenjaju vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj web stranici. Saglasni ste da ćete nas štititi i braniti od svih tužbi koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Nijedna veza(e) ne bi se trebala pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može protumačiti kao klevetnička, opscena ili kriminalna, ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih strana.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše web stranice. Saglasni ste da na zahtjev odmah uklonite sve veze ka našoj web stranici. Takođe zadržavamo pravo da izmijenimo ove odredbe i uslove i njihovu politiku povezivanja u bilo koje vrijeme. Kontinuiranim povezivanjem na našu web stranicu, slažete se da ćete biti vezani i slijediti ove odredbe i uvjete povezivanja.

Uklanjanje linkova sa naše web stranice

Ako pronađete bilo koju vezu na našoj web stranici koja je uvredljiva iz bilo kojeg razloga, slobodni ste da nas kontaktirate i obavijestite nas u bilo kojem trenutku. Razmotrit ćemo zahtjeve za uklanjanje linkova, ali nismo u obavezi ili da vam direktno odgovorimo.

Ne osiguravamo da su informacije na ovoj web stranici tačne, ne jamčimo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da se materijal na web stranici ažurira.

Odricanje od odgovornosti

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, jamstva i uvjete koji se odnose na našu web stranicu i korištenje ove web stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili ličnu povredu;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno lažno predstavljanje;
 • ograničite bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje ne mogu biti isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, zbog delikta i zbog kršenja zakonske dužnosti.

Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.